INFOJANSSENBIOMAKHEBEGABINETSPRZEDAŻ
Prosimy wybrać kategorię pro- duktów kosmetycznych firmy Biomak i szerzej zapoznać się z ofertą:
Aparaty
Lampy
Fotele
Meble
      Od 2002 roku firma Future System jest przedstawicielem han- dlowym firmy Biomak - polskiego producenta profesjonalnego sprzę- tu kosmetycznego.
      Firma Biomak powstała w 1989 roku. Zajmuje się produkcją spe- cjalistycznego sprzętu kosmety- cznego przeznaczonego do profe- sjonalnych zastosowań w salonach i gabinetach kosmetycznych.
      Niech o jakości produktów świadczy fakt, że wykorzystywane są one w większości najlepszych gabinetów w Polsce oraz znajdują nabywców w ponad 20 krajach świata.
Dodatkowy atut stanowi możliwość serwisu gwarancyjnego i pogwa- rancyjnego bezpośrednio u produ- centa.
wykorzystano informacje handlowe firmy Biomak