INFOJANSSENBIOMAKHEBEGABINETSPRZEDAŻ
Prosimy wybrać kategorię pro- duktów kosmetycznych firmy Hebe i szerzej zapoznać się z ofertą:
Mikrodermabrazja
Peeling kawitacyjny
Makijaż permanentny
      Kawitacja to zjawisko powsta- jące po wpływem okresowych zmian ciśnienia podczas działania fali ultradźwiękowej. Na powierzchni skóry w warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które na przemian kurczą się i rozszerzają. Zjawisko to odbywa się w ciągu mikrosekund. Ciśnienie i ciepło, które powstaje podczas zabiegu rozbija rogową warstwę skóry nie docierając do skóry właściwej. Pro- ces ten uwalnia nagromadzone wokół komórek substancje, rozbija złogi wapnia. Ciepło powstałe pod- czas zabiegu uaktywnia reakcje wewnątrzkomórkowe, enzymy i ka- talizy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek. Po usu- nięciu zrogowaciałego naskórka po- zostaje świeża odżywiona skóra, która oferuje lepsze warunki do produkcji kolagenu i elastyny. Wy- stępuje także efekt sonoforezy po- legający na lepszym przyswajaniu przez skórę kosmetyków.


Teraz urządzenie to zawiera ró- wnież system światłoterapii. Bada- nia wykazały, że światła używane w tej metodzie poprawiają go- spodarkę skóry, dzięki temu znaj- duje zastosowanie w kosmetyce estetycznej.

Funkcje aparatu:
1. Program oczyszczanie
Głębokie oczyszczanie skóry przy pomocy ultradźwiękowej kawita- cji.
2. Program wtłaczanie
Program do wprowadzania spe- cyficznych preparatów oraz ko- mórkowy mikromasaż wygładza- jący zmarszczki, pobudzający krążenie.
3. Program masaż
Program do oczyszczania skóry z martwych komórek oraz powie- rzchowny peeling skóry.
4. Funkcja automatycznego włą-     czania poprzez przyłożenie       szpatułki do skóry
5. Przełączana polaryzacja prądu       galwanicznego (+/-).
Jeżeli nie chcesz wykorzystywać prądu galwanicznego, odłącz opaskę i włączaj aparat pedałem.
6. Możliwość dowolnego modyfi-      kowania wszystkich progra-          mów, funkcji i ustawień
7. Możliwość sterowania przyci-     skiem nożnym          .
wykorzystano informacje handlowe firmy Hebe